Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

DRoBETT

Obchodní podmínky‚ doprava a platba

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Objednávání zboží, uzavření kupní smlouvy
 3. Cena a provedení platby
 4. Dodací lhůta
 5. Odstoupení od uzavřené smlouvy
 6. Důležité informace DRoBETT
 7. Závěrečná ustanovení
 8. Prohlášení smluvních stran
 9. Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

1. Úvodní ustanovení

Stanovené obchodní podmínky platí pro nákup vybraného zboží, zabezpečení nebo zprostředkování služeb prostřednictvím www.drobett.websnadno.cz. Veškeré realizované činnosti (obchod, zabezpečení a zprostředkování služeb) jsou založeny na vzájemné dohodě mezi provozovatelem živnosti DRoBETT a zákazníkem. Vztah mezi nimi vymezují a upřesňují práva a povinnosti obou zainteresovaných stran (DRoBETT – zákazník).

 

Provozovatel živnosti:

Drahomíra Šafaříková

503 15 Lodín 17

IČ: 88613909

IČP: 1005152896

Telefon: 495 445 316; 602 544 546; 602 546 160

E-mail: drahsafarikova@seznam.cz, dr.safarik@seznam.cz  

www.drobett.websnadno.cz

 

2.  Objednávání zboží, uzavření kupní smlouvy

     Objednávky nelze v současné době posílat prostřednictvím internetového obchodu. Z toho důvodu přijímáme objednávky prostřednictvím e-mailu (drahsafarikova@seznam.cz nebo dr.safarik@seznam.cz), písemnou formou na adresu: DRoBETT, Drahomíra Šafaříková, 503 15 Lodín 17 nebo SMS či telefonem. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je správné vypsání těchto údajů:

 1. Jméno příjemce
 2. Adresa příjemce (ulice, PSČ, město)
 3. Adresa k doručení zásilky (napsat pouze tehdy, je-li rozdílní s adresou objednavatele)
 4. Objednávka pro firmu musí obsahovat: IČO; DIČ
 5. Objednávka pro živnostníky musí obsahovat: IČ; DIČ; (prosíme i o IČP)

Po uvedení všech uvedených údajů je objednávka návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí a zaplacení objednaného zboží či služby zákazníkem.

Prodávající v návaznosti na charakter obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na dopravu atd.) či charakter služby, je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky obvyklým způsobem např. e-mailem, písemně, popř. telefonicky. Vzhledem k tomu, že DRoBETT nerealizuje sériovou výrobu, ale věnuje se především individuálním aranžmá, upozorňuje zákazníka na možnost nepatrné obměny výrobku, který je zveřejněn na www.drobett.websnadno.cz. Při zadávání konkrétní objednávky lze dohodnout jinou barevnost, jiný druh květů (přibližně stejné velikosti), doplnit nebo ubrat další dekorační materiál (stuhy, motýlky, berušky, dřevěné a kůrové doplňky atd.

Zákazník může objednat výrobek dle svého přání (barevnost, rozměr, účel a místo použití – stůl, stěna, svatební a jiná aranžmá, hrob atd.). Je vhodné upozornit dodavatele na umístění hotového aranžmá – interiér nebo exteriér. V případě, že DRoBETT nebude moci objednávku vyřídit, je povinen o této skutečnosti objednavatele bezodkladně informovat a nabídnout jiné řešení.

V případě nemožnosti zabezpečit i ostatní služby (stolař, topení, voda, plyn atd.) je DRoBETT povinen informovat objednavatele do 24 hodin od doručení objednávky.

V případě objednávky převyšující částku 10.000,- Kč uhradí objednatel zálohovou fakturu ve výši 50% dohodnuté ceny (není závazné pro organizace zřizované státem a obcemi).

 

3. Cena a provedení platby

DRoBETT není plátce DPH.

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách jsou platné pro daný výrobek. V případě požadavku objednavatele na jeho úpravu (požití materiálu, druhů květin, stuh, velikosti) bude cena stanovena dle nákladů na materiál. Výrobek či služba jsou považovány za zaplacené až v okamžiku, kdy bude finanční částka doručena do pokladny nebo na účet prodávajícího. V případě doručení výrobku objednavateli na dobírku, stává se vlastníkem výrobku po uhrazení stanovené finanční částky.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je daňovým dokladem. Předání zrealizované služby bude provedeno až po celkovém finančním vyrovnání. Do doby, než budou finanční prostředky předány prodávajícímu, je zákazník, který potvrdil objednávku, v postavení dlužníka.

K ceně zboží jsou připočítány i náklady za dopravu nebo poštovné dle platných tarifů. Při objednávce nad 1.700,- Kč poštovné DRoBETT neúčtuje.

 

4.  Dodací lhůta

Zahájení data dodací lhůty vzniká v okamžiku, kdy prodávajícímu (DRoBETT) byla doručena závazná objednávka s potřebnými podklady (viz. odstavec č. 2). V případě, že výrobek bude na skladě, jeho expedici objednavateli DRoBETT provede nejdéle do 5 pracovních dnů. V případě, že bude třeba požadovaný výrobek teprve zhotovit nebo upravit, bude dodací lhůta stanovena dle dohody s objednavatelem. Délka dodání je limitována rozsahem prací, a velikostí objednávky (počet kusů, zajištění potřebného materiálu atd.).

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoli závad, které byly přepravcem způsobeny, oznámit tuto skutečnost přepravci. V případě převzetí poškozené zásilky od přepravce nemá kupující vůči prodávajícímu žádný nárok na pozdější reklamaci.

 

U služeb (stolařství, topení, voda, plyn atd.) bude dodací lhůta stanovena po dohodě s výrobcem. Zahájení výroby či realizace služeb musí být započato nejpozději 10 dnů od podání závazné objednávky. U činností, jejichž cena přesáhne výši 10.000,- Kč bude garantována specifikovanou smlouvou mezi výrobcem a zákazníkem.

Objednávky se zaměřením na aranžování, výzdobu a nákup hotových produktů z nabídky uvedené na www. drobettadno.cz, jejichž cena přesáhne 5.000,- Kč, budou garantovány specifikovanou smlouvou mezi dodavatelem a zákazníkem.

V obou uvedených případech bude vystavena objednavateli zálohová faktura ve výši 50% dohodnuté ceny.

 

5.  Odstoupení od uzavřené smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí dodávky (občanský zákoník č. 367/2000 ve znění pozdějších dodatků). Zboží může poslat zpět v uvedené lhůtě a musí být čisté, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování. Vrácené zboží musí obsahovat doklad o koupi. Pokud tento doklad nebude přiložen, DRoBETT nebude odstoupení smlouvy akceptovat. Náklady na přepravné a balné hradí kupující. Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku. Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude finanční částka vrácena kupujícímu složenkou, a to nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží prodávajícím.

 

6.  Důležité informace DRoBETT

Upozornění – většina svícnů nebo aranžmá se svíčkou jsou pouze dekorativního charakteru. Upozornění je vždy přiloženo. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení tohoto upozornění kupujícím.

Aranžmá, která jsou určena do interiéru, nejsou vhodná pro venkovní použití.

V případě reklamace bude prodávající informovat kupujícího do 5 pracovních dnů od jejího přijetí o oprávněnosti a o postupu vyřízení.

 

7.  Závěrečná ustanovení

Výše uvedené obchodní podmínky i podmínky, které jsou stanoveny po vzájemné dohodě mezi objednavatelem a realizátorem objednávky jsou smluvním vztahem mezi uvedenými stranami. Doručenou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán k dodržení smluveních podmínek.

 

8. Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a akceptují ji na základě jejich vědomí a svobodné vůle.

 

9. Prohlášení o ochraně osobních údajů

DRoBETT se zavazuje, že svěřené osobní údaje nebude poskytovat třetí osobě a ke komerčním účelům. Veškeré poskytnuté osobní údaje DRoBETT použije výhradně pro komunikaci se zákazníkem.

Doprava a platba

Doprava je uskutečňována prostřednictvím České pošty.

                                                                              

Způsob platby:

 • Hotově – při osobním převzetí zboží v provozovně DRoBETT
 • Dobírkou – při převzetí zásilky od přepravce. Poštovné je účtováno dle platných tarifů České pošty

 

 • Balné není účtováno
 • U objednávek nad 1.700,- Kč není poštovné účtováno.
TOPlist